Prathan D.

[ประสบการณ์ซ้ำซาก] เปลี่ยนจาก 3 คำถามใน Daily Scrum เป็น 3 การกระทำใน Daily…
[ประสบการณ์ซ้ำซาก] เปลี่ยนจาก 3 คำถามใน Daily Scrum เป็น 3 การกระทำใน Daily…

จบจากการส่งมอบองค์ความรู้ และประสบการณ์จากการลงมือทำมาซ้ำซ้ำซากซากกับเรื่องของการทดสอบซอฟต์แวร์ตั้งแต่เวลา 05:30 น. ถึง 07:00 น. เลยมาเขียนบันทึกไว้หน่อย หากจะมองจากมุมของเพื่อนพ้องน้องพี่ที่บ้าบอตื่นแต่เช้ามืดมานั่งฟังผมเล่าโน้นนี่นั่นไปพร้อม ๆ กันกับการวาดภาพทั้งบนไอแพด หรือลงในบอร์ด Miro ก็น่าจะนับได้ว่าแต่ละคนลงทุนเวลาของตัวเองในการใช้เวลาสั้น ๆ ประมาณชั่วโมงนิด ๆ ในการสะสม แต่ในมุมของตัวผมเองนั้นก็ไม่ได้ต่างกันในการใช้เวลาสั้น ๆ ในการสะสมชั่วโมงของการฝึก และการฝน เพื่อก่อ ร่าง สร้าง เสริม เพิ่ม เติม ปรับ และลด เพราะในแต่ละวันที่ขายบริการนั้น ผมแยกออกเป็น สาม ส่วนที่ใช่ในการขายบริการ คือ…

[บันทึก] ฝึกตนซ้ำซ้ำซากซาก น้อย แต่มีนัยยะ ไม่ต้องรอให้ใครมาสั่ง โตแล้วนะมึง
[บันทึก] ฝึกตนซ้ำซ้ำซากซาก น้อย แต่มีนัยยะ ไม่ต้องรอให้ใครมาสั่ง โตแล้วนะมึง
Prathan D.

Prathan D.

Writer, Speaker, Tester, Coach, Facilitator, Graphic Recorder, Agile, Scrum, ITIL, Software Tester, Basketball, Linkin Park, Coffee