บันทึก VDO ของการส่งมอบประสบการณ์ในการนำพาการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการพัฒนา ตรวจสอบ ทดสอบ เพื่อส่งมอบผลลัพธ์จากซอฟต์แวร์ในรูปแบบของ Agile Software Development ของ บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด

บอกเล่าเก้าสิบ ตอน กรอบการนำพาของ สยามชำนาญกิจ
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา 07:30 น. — 08:45 น.

--

--

--

--

Prathan D.

Writer, Speaker, Tester, Coach, Facilitator, Graphic Recorder, Agile, Scrum, ITIL, Software Tester, Basketball, Linkin Park, Coffee